Čistilne naprave in bioplinarne
Kanalizacija
Gospodarjenje z odpadki
Oskrba s pitno vodo
Upravljanje z vodnimi viri in raba tal
Raziskovalna in razvojna dejavnost
 

Zaposleni

 

   

 

DIREKTORICA

Katja Markež

T:+386 (0)2 30 04 829

E: katja.markez@iei.si

 

 


SPLOŠNI SEKTOR
 

 

Alenka Gosnik, dipl. var.

Tajništvo

T:+386(0) 2300 4811

F:+386(0)2300 4835

E: alenka.gosnik@iei.si

 

Peter Krajnc

Plani in analize

T: +386(0)2 30 04 836

E: peter.krajnc@iei.si


TEHNIČNI SEKTOR

Danilo Šilec, univ.dipl.inž.str.

T:+386(0)2 30 04 813

E: danilo.silec@iei.si

Slavko Šuman, str.teh.

T:+386(0)2300 4824

E: slavko.suman@iei.si

 

dr. Maša Ignjatović, univ.dipl.biol.

T:+386(0)2 30 04 842

E: masa.ignjatovic@iei.si

Lovro Jamšek,   grad.teh.

T:+386(0)2300 4 845

E: lovro.jamsek@iei.si

 

Jernej Jerman,  kom.inž.

T:+386 (0)2 30 04 815

E: jernej.jerman@iei.si

mag.Irena Kopač, univ.dipl.inž.grad.

T:+386(0)230 048 28

E: irena.kopac@iei.si

 

Tomaž Kopač

T:+386 (0)2 30 04 826

M: +386 (0)51 654 260

E: tomaz.kopac@iei.si

Andreja Krajnc

T:+386(0)230 04 831

E: andreja.krajnc@iei.si

 

dr. Boštjan Rajh, univ.dipl.inž.str.

T:+386 (0)2 30 04 832

E: bostjan.rajh@iei.si

Ksenija Petrič, kom.inž.

T:+386(0)230 04 838

E: ksenija.petric@iei.si

 

Ines Levačić, univ.dipl.gosp.inž.

T:+386 (0)2 30 04 817

E: ines.levacic@iei.si

Petra Dorn, gradb.tehnik

T:+386(0)230 04 821

E: petra.dorn@iei.si

 

Miha Kračun, mag.inž.okl.grad.

T:+386(0)2300 048 34

Nina Žula, univ.dipl.inž.grad.

T:+386(0)230 04 843

E: nina.zula@iei.si

   

 

 

 

   

 

 

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

Prijava na e-Revijo Ekolist

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET