Čistilne naprave in bioplinarne
Kanalizacija
Gospodarjenje z odpadki
Oskrba s pitno vodo
Upravljanje z vodnimi viri in raba tal
Raziskovalna in razvojna dejavnost

Zaposleni Maribor

 

 

 

Direktor:

Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad.

T:+386 2 300 48 19

aljaz.vesenjak@iei.si

 

Prokurist:

Željko Blažeka, univ.dipl.inž.grad.

T:+386 2 300 48 12

zeljko.blazeka@iei.si

Prokurist:

Dr. Uroš Krajnc, univ.dipl.inž.grad.

T:+386 2 300 48 18

uros.krajnc@iei.si

 

 


 

Danilo Šilec, univ.dipl.inž.str.

T:+386 2 300 48 13

danilo.silec@iei.si

Alojz Šuman, str.teh.

T:+386 2 300 48 24

slavko.suman@iei.si

dr. Maša Ignjatović, univ.dipl.biol.

T:+386 2 300 48 42

masa.ignjatovic@iei.si

Lovro Jamšek,   grad.teh.

T:+386 2 300 48 45

lovro.jamsek@iei.si


Jernej Jerman,  kom.inž.

T:+386 2 300 48 15

jernej.jerman@iei.si

mag.Irena Kopač, univ.dipl.inž.grad.

T:+386 2 300 48 28

irena.kopac@iei.si

Tomaž Kopač

T:+386 2 300 48 26

GSM: 051/654-260

tomaz.kopac@iei.si

Andreja Krajnc

T:+386 2 300 48 31

andreja.krajnc@iei.si

 

Peter Krajnc

T:+386 2 300 48 36

peter.krajnc@iei.si

mag.Petra Kralj Marhold, univ.dipl.inž.grad.

T:+386 2 300 48 20

petra.kralj@iei.si

Ines Levačić, univ.dipl.gosp.inž.

T:+386 2 300 48 17

ines.levacic@iei.si

Sonja Strmšek, univ.dipl.inž.grad.

T:+386 2 300 48 27

sonja.strmsek@iei.si

 

Brigita Žiberna, dipl.inž.grad.  

T:+386 2 300 48 22

brigita.ziberna@iei.si

Nina Žula, univ.dipl.inž.grad.

T: +386 2 48 43

nina.zula@iei.si

Alenka Gosnik, dipl.var.

T:+386 2 300 48 11

F:+386 2 300 48 35 

alenka.gosnik@iei.si

Ksenija Petrič, kom.inž.

T:+386 2 300 48 38

ksenija.petric@iei.si

dr. Boštjan Rajh, univ.dipl.inž.str.

T: +386 2 300 48 32

bostjan.rajh@iei.si

Petra Dorn, gradb.tehnik

T:+386 2 300 48 21 

petra.dorn@iei.si

Katja Markež, gimn.maturant

T: +386 2 300 48 29

katja.markez@iei.si

Miha Kračun, mag.inž.ok.grad.

T:+386 2 300 48 34

miha.kracun@iei.si

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zanimive povezave:

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

Prijava na e-Revijo Ekolist

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET