Čistilne naprave in bioplinarne
Kanalizacija
Gospodarjenje z odpadki
Oskrba s pitno vodo
Upravljanje z vodnimi viri in raba tal
Raziskovalna in razvojna dejavnost

Zagovor diplomskega dela v okviru EU projekta FREEWAT

29.8.2016

Dne 25. avgusta 2016 je Matevž Vremec na mariborski Fakulteti za strojništvo uspešno zagovarjal svojo diplomsko delo z naslovom »Modeliranje toka podzemne vode na območju vodonosnika Vrbanski plato s programom FREEWAT«. Komisijo za zagovor diplomskega delo so sestavljali; predsednik, red.prof.dr. Aleš Hribernik, mentor, izr. prof.dr. Jure Ravnik ter somentorica, mag. Irena Kopač iz podjetja IEI d.o.o. v Mariboru.

 

 

Matevž je v svojem delu z orodjem FREEWAT, ki se razvija v okviru projekta FREEWAT in je integrirano kot dodatek v namizju QGIS, izdelal model toka podzemne vode na območju črpališča Vrbanski plato in njegovega vplivnega območja ter s pomočjo simulacije pripravil še 3 različne situacije pod različnimi pogoji črpanja podzemne vode. 

 

 

Zagovora njegovega dela so se udeležili tudi zaposleni iz podjetja IEI, d.o.o, ki so partnerji pri projektu FREEWAT in pa tudi nekaj deležnikov, ki jih zanima uporaba novega orodja. Zagovora so je tako udeležila tudi predstavnica Mariborskega vodovoda, gospa Alenka Cajnkar,  gospa Olga Mravlje z Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave Maribor ter gospa Nataša Sovič iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Zagovoru diplomskega dela je sledila še diskusija o uporabnosti orodja FREEWAT v praksi. 

 

Fotogalerija

Določitev robnih pogojev modela vodonosnika Vrbanskega platoja Tok podzemne vode pri povprečni in maksimalni količini črpanja

Zanimive povezave:

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

Prijava na e-Revijo Ekolist

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET