Čistilne naprave in bioplinarne
Kanalizacija
Gospodarjenje z odpadki
Oskrba s pitno vodo
Hidrogeologija in raba tal
Raziskovalna in razvojna dejavnost

5. študijska konferenca Mednarodne podiplomske šole Jožef Štefan

29.5.2013

Raziskovalke Istituta za ekološki inženiiring so se uspešno udeležile 5. študentske konference Mednarodne podiplomske šole Jožef Štefan

 

Tri mlade raziskovalke Insituta za ekološki inženiring so uspešno predstavile svoje delo na 5. študentski konferenci Mednarodne podiplomske šole Jožef Štefan v Ljubljani. Omenjena konferenca ima izredni zanimiv koncept, saj skuša povezati znansvtvene dosežke z gospodarstvom. Ustvarja priložnost, kjer lahko študentje predstavijo aplikativen pomen pridobljenih raziskav, medtem ko podjetja lahko predstavijo svoje razvojne načrta in projekte. Skupni stik so organizatorji spodbudili z medsebojno razpravo, katero sta vodila direktor Inštituta Jožef Štefan prof. dr. Jadran Lenarčič in dekanja Mednarodne podiplomske šole Jožef Štefan prof. dr. Aleksandra Kornhauser-Frazer. Posebej sta se predstavili dve tehnološko napredni slovenski podjetji Domel in Kolektor ter Ljubljanski univerzitetni inkubator.

 

Udeležba na konferenci tako ne pomeni samo predstavitev novih znanstvenih odkritij ampak tudi ustvarjanje novih sodelovanj in odpiranje pogledov. Vsak udeleženec prispeva svoj pogled: raziskovalni mentorji modrost, mladi raziskovalci drznost in kreativnost, podjetja pa vizijo in aplikativnost. Tako kot so sinapse bistven element uspešnega delovanja možganov, so tudi tovrstne povezave bistvene za uspešno delovanje gospodarstva. Organizatorji verjamejo, da so to pravi koraki za izhod iz krize.

 

Prispevki mladih raziskovalk:

 

Kristina Kotnik - Behavior of benzophenones under the influence of natural sunlight

 

Janja Verzel - Uporaba izotopov pri raziskavah podzemnih vod

 

Polona Brezovšek - The effects of selected cytostatics and their mixtures on algae and cyanobacteria

 

Več o konferenci lahko preberete na:

http://www.delo.si/arhiv/ze-med-studijem-za-gospodarstvo.html

http://ipssc.mpshttp://ipssc.mps.si/index.asp.si/index.asp

Fotogalerija

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET