Čistilne naprave in bioplinarne
Kanalizacija
Gospodarjenje z odpadki
Oskrba s pitno vodo
Upravljanje z vodnimi viri in raba tal
Raziskovalna in razvojna dejavnost
 

Skupaj do optimalnih rešitev

Dejavnost podjetja pokriva vse aktivnosti v zvezi z gradnjo objektov sistemov kanalizacije, čistilnih naprav za čiščenje odpadne vode in objektov za sprejem in obdelavo komunalnih odpadkov.

 

 

PROJEKTNA DOKUMANTACIJA                                 FINANCIRANJE IN PRIDOBIVANJE  EU SREDSTEV        NADZOR, INŽENIRING, INŽENIR
             
LABORATORIJ     ŠTUDIJE OKOLJSKIH IZVEDLJIVOSTI IN VPLIVOV      

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

Prijava na e-Revijo Ekolist

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET