Prikazana stran 1 od 1:
PREDHODNA STRAN | NASLEDNJA STRAN

Spremljanje vplivov na okolje odlagališča komunalnih odpadkov Pobrežje
Po zakonu o vodah (Ur. L. SRS 38/81) in na podlagi Pravilnika o odlaganju odpadkov (Ur. L. RS 5/2000) ter pravilnika o ravnanju z odpadki (Ur. L. RS 84/98) je potrebno izvajati monitoring odpadnih vod iz odlagališč…    DATUM:2000-4
VEČ >>


Matematični model podtalnice na območju CČN Maribor
Nova centralna čistilna naprava (CČN) Maribor bo zgrajena v Dogošah pri Mariboru, ob desnem bregu stare struge reke Drave. Območje je hidrogeološko izredno zanimivo, saj je gladina podtalnice le nekaj metrov pod nivojem    DATUM:v delu
VEČ >>


PREDHODNA STRAN | NASLEDNJA STRAN


   Mednarodno sodelovanje   Avtoceste   Deponije, odpadki   Zaščita    Čistilne naprave
     Investicijska dokumentacija   Kanalizacija   Odloki    Presoje   Organizacija
                       Vodovodi   Raba in izkoriščanje voda    Laboratorij

                                            Vsi ostali projekti - seznam