Prikazana stran 1 od 1:
PREDHODNA STRAN | NASLEDNJA STRAN

Operativni program odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda območij poselitve velikosti med 2000 in 15 000 PE in pod 2000 PE na občutljivih področjih Republike Slovenije
Za Republiko Slovenijo je znaeilna specifično razdrobljena poselitev (več kot 6500 naselij). Doline, kjer je prisotna poselitev in intenzivna kmetijska proizvodnja, pa predstavljajo največje zaloge podtalnice. Velik del Slovenije je kraško območje,…    DATUM:2001-6
VEČ >>


Investicijska dokumentacija v postopku investiranja za CČN za odpadne vode Celje, Poročilo o vplivih na okolje za kanalizacijski zbiralnik in CČN Celje
Mestna občina Celje se je odločila urediti problem zbiranja in čiščenja odpadnih voda – izgradili bodo kanalizacijski zbiralnik in Centralno čistilno napravo za čiščenje odpadnih voda (CČN)…    DATUM:2000-1
VEČ >>


PREDHODNA STRAN | NASLEDNJA STRAN


   Mednarodno sodelovanje   Avtoceste   Deponije, odpadki   Zaščita    Čistilne naprave
     Investicijska dokumentacija   Kanalizacija   Odloki    Presoje   Organizacija
                       Vodovodi   Raba in izkoriščanje voda    Laboratorij

                                            Vsi ostali projekti - seznam