Prikazana stran 1 od 4:
PREDHODNA STRAN | NASLEDNJA STRAN

Kanalizacija objektov ob Bellevue-ju na Pohorju in Kanalizacija Aparthotela na Pohorju
Na Pohorju je več obstoječih turističnih objektov, ki nimajo urejene kanalizacije. Ker se planira izgradnja novega apartmajskega naselja za hotelom Bellevue ter počitniško naselje Martin…    DATUM:2001-6
VEČ >>


Kanalizacija Zrkovci
Koncept ureditve odpadnih voda znotraj mestne občine Maribor med drugim predvideva izgradnjo glavnega kanalizacijskega zbiralnika mesta Maribor na relacija od tovarne Svila do centralne čistilne naprave…    DATUM:2001-3
VEČ >>


Črpališče na razbremenilnikih rajonskih zbiralnikov RZ-1, RZ-2, RZ-3, RZ-4 in RZ-5
Investitor Mestna občina Celje s soinvestitorjem Vodovod-kanalizacija Celje pristopa k naslednji fazi dograditve prikljuenih objektov rajonskih zbiralnikov RZ-1, RZ-2, RZ-3, RZ-4 in RZ-5 na glavni zbiralnik GZ-1…    DATUM:2000-5
VEČ >>


Kanalizacija objektov ob Bellevue-ju na Pohorju in Kanalizacija Aparthotela na Pohorju
Na Pohorju je več obstoječih turističnih objektov, ki nimajo urejene kanalizacije. Ker se planira izgradnja novega apartmajskega naselja za hotelom Bellevue ter počitniško naselje Martin…    DATUM:2000-4
VEČ >>


PREDHODNA STRAN | NASLEDNJA STRAN


   Mednarodno sodelovanje   Avtoceste   Deponije, odpadki   Zaščita    Čistilne naprave
     Investicijska dokumentacija   Kanalizacija   Odloki    Presoje   Organizacija
                       Vodovodi   Raba in izkoriščanje voda    Laboratorij

                                            Vsi ostali projekti - seznam