Številka projekta Naročnik Naslov projekta
131/2 SO Pesnica Investicijski projekt prečrpalnica Štrihovec , povezovalni cevovod
6D1712 JKP Snaga Maribor Izvleček iz investicijskega projekta odvodnja komunalne deponije Pobrežje
6H959 Min.za medn.odnose Ocena investicije za kanalizacijo Vipava
6K A88   Krožišče na zahodni obvoznici v Mariboru-odvodnja meteornih in fekalnih voda
6HF260 CČN Domžale - Kamnik d.o.o., Študljanska 9, 1230 Domžale Ocena vrednosti investicije rekonstrukcije in razširitve obstoječe CČN Domžale - Kamnuk
6KG98.31 Občina Miklavž na Dravskem polju Izdelava investicijske dokumentacije za glavni zbiralnik Maribor-Jug
6HH25.1.12 Občina Slovenska Bistrica Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev sredstev za komunalno infrastrukturov občini Slovenska Bistrica- Kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava Slovenska Bistrica
6HH25.1.13 Občina Slovenska Bistrica Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev sredstev za komunalno infrastrukturov občini Slovenska Bistrica- Kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava Slovenska Bistrica
6HH25.1.16 Občina Slovenska Bistrica Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev sredstev za komunalno infrastrukturo v občini Slovenska Bistrica- Kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava Slovenska Bistrica
6KG31.31 Občina Bled Izdelava IP za CČN Bled in povezovalni kanal M kanala do ČN ter celostne idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih vod zaledja Bleda in posebno Blejskega jezera (občine Bled) s sanacijo obstoječega kanalizacijskega omrežja
6KK04 Mestna Občina Maribor, Komunalna direkcija, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor Investicijski program za kanalizacijo Zrkovci in Zrkovska cesta
6H-J21.01 Občina MUTA, Glavni trg 17, 2366 Muta Identifikacija investicijskega programa ČN za komunalne odpadke na Muti
6H-J21.02 OBČINA MUTA, Glavni trg 17, 2366 MUTA Investicijski program ČN za komunalne odpadke na MUTI
6D-I88.01 Občina Slovenske Konjice Stari trg 29 3210 Slovenske Konjice Center za ravnanje z odpadki, CERO Slovenske Konjice - 1. etapa 1. faze


Število vseh projektov izbranega področja ( i ):   14
NAZAJ<<   NATISNI TO STRAN >>