Številka projekta Naročnik Naslov projekta
6H22219 Občina Maribor Mnenje k dokumentu: Stanley Consultants,inc. - feasibility study and master plan Slovenia environmental project, items for discussion on wastewater systems for meeting in Maribor october 8, 19
6H2100 Stanley consulting Povzetek elaborata - preliminary wastewater study - Maribor
6H2102 Stanley consulting Povzetek elaborata solid waste management Maribor
6H2103 Stanley consulting Povzetek elaborata wastewater Maribor
6K3181 Vituki Budapest Predinvesticijski študij za povodje Drave - poročilo slovenske dežele
6H418 EBRD Prostorsko planiranje ČINAM in CEROM
6H4181 EBRD Physical planning - ČINAM and CEROM
6H4182 EBRD Upravni postopki pri vgraditvi ČINAM
6H4184 EBRD Prostorslo planiranje ČINAM
6H3881 EBRD Short Term Action programme
7H6712 JICA Pre-treatment for waste water from one textile industry in Maribor city
6H9361 Agriconsulting Bruselj Development of a Costing Assessment for the Slovenian Environmental Approximation Strategy-Draft Final Report
6V7811 DARS d.d., Ul. XIV. Divizije št. 4, 3000 CELJE M12-1 Bypass Lendava, odsek : 323-325-water supply system-tender design
6HB16 GEF, Danube programme coordination unit, Room D0422, Vienna International Centre, P:O:Box 500, A-1400 Vienna, Austria GEF - Danube River Basin Pollution Reduction Programme - Republic of Slovenia - Part C: Water Environmental Engineering
6HB16.1 GEF, Danube programme coordination unit, Room D0422, Vienna International Centre, P:O:Box 500, A-1400 Vienna, Austria GEF - Danube River Basin Pollution Reduction Programme - Republic of Slovenia - Part C: Water Environmental Engineering
6H D 90 Takaro Lodge-Te Anau New Zeland Wastewater treatment plant Taklkllaro Lodge
    Environmental Programme for the Danube River Basin - Pre-Investment Study for the Drava River Basin - Solid Waste-Draft report-1.version
6HE3635 Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje Central wastewater treatment plant Celje
SL-9802.02.01 Občina Ajdovščina,Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina Waste water treatment plant Ajdovščina - tender documents
6HE36.52 Občina Celje Waste from the Central Wastewater Treatment Plant Celje - Sludge Management Plan
6HE36.45 Občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje Environmental Impact Assessment for the Wastewater Treatment Plant Celje
Občina Lendava, Trg ljudskih pravic 5, 9220 Lendava Sewerage system and Central Wastewater Treatment Plant Lendava-Application for assistance Under the ISPA Financial instrument
6HF43 Municipality of Lendava, Trg ljudske pravice 5, SI-9220 Lendava Sewerage system Lendava - abstract ( Summary on the investment programme-Draining Waste Water System in Lendava and Neighboring Villages )
SL-9506.0201/02 Ministrstvo za finance Tender for Works for the Main Connecting Sewers from Sewerage System of Vipava, Gradišče, Zemono and Vrhpolje, with discharge on the Central Waste Water Treatment Plant Vipava
SL-9802.02.02;ECO-ADRIA Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina Eco-Adria, Waste Water Treatment Plant- Phare razpisna dokumentacija
6K604 Mestna občina Maribor Priprava mednarodne dvostopenjske razpisne dokumentacije PHARE - FIDIC, izbor koncesionarja, pogajanje s ponudniki za oddajo koncesijeza zgraditev in obratovanje Centralne čistilne naprave Mestne občine Maribor
Mestna občina Maribor Priprava razpisne dokumentacije ( FIDIC) za glavni kanalizacijski kolektor Mestne občine Maribor
6HF43 Občina Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava Kanalizacija Lendava - priprava vloge za sredstva ISPA
6HE36 Mestna Občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje Centralna čistilna naprava Celje - dokumentacija za pridobitev sredstev ISPA
DISAE SLO 112 Evropska komisija Implementation of the IPPC Directive and the BAT Concept for Slovenia ( direktiva o celovitem preprečevanju onesnaženja in nadzoru ter o uvajanju koncepta BAT
DISAE SLO 111 Evropska komisija Technical Assistance in the Development of an Inplementation Programme for Integrated River Basin Management ( celostno načrtovanje na povodju in pilotska uporaba na povodju Drave
DISAE SLO 107 Evropska komisija Provision of Technical Assistance in the Approximation of the Urban Waste Water Treatment Directive ( UWWTD) - uvajanje evropske direktive odpadnih voda v Sloveniji
DISAE SLO 101 Evropska komisija Development of a Costing Assesment for the Slovenian Environmental Approximation Strategy-priprava ocene stroškov za strategijo približevanja Slovenije evropski skupnosti na področju varstva okolja
6HF10 Občina Slovenj Gradec Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec Wastewater treatment plant Slovenj Gradec ISPA - Application for assistance
6KG98.31 Občina Miklavž na Dravskem polju Izdelava investicijske dokumentacije za glavni zbiralnik Maribor-Jug
6KG98.42 Municipality Miklavž on the Drava field, Nad izvir 6, 2004 Miklavž Investment documentation in the proceeding of investment for Main collector Maribor- south- environmental impact report
6HE36.51 Mestna občina Celje Investicijska dokumentacija v postopku investiranja za čistilno napravo za odpadne vode Celje
6HH25.1.51 Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica Investicijska dokumentacija v postopku investiranja za komunalno infrastrukturo v Občini Slovenska Bistrica
6HH25.1.16 Občina Slovenska Bistrica Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev sredstev za komunalno infrastrukturo v občini Slovenska Bistrica- Kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava Slovenska Bistrica


Število vseh projektov izbranega področja ( e ):   39
NAZAJ<<   NATISNI TO STRAN >>