Prikazana stran 1 od 1:
PREDHODNA STRAN | NASLEDNJA STRAN

Projektni dokumentaciji PGD, PZI za Ureditev Centra za ravnanje z odpadki v občini Slovenske Konjice
IEI Maribor je za naročnika in investitorja občino Slovenske Konjice izdelal Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ter Projekt za izvedbo (PZI) za ureditev Centra za ravnanje z odpadki v Občini Slovenske Konjice…    DATUM:2001-4
VEČ >>


Idejni projekt za sanacijo in razširitev odlagališča komunalnih odpadkov na Pragerskem
IEI Maribor je za naročnika in investitorja občino Slovenska Bistrica izdelal idejni projekt za sanacijo in razširitev odlagališča komunalnih odpadkov na Pragerskem. Projektno dokumentacijo smo izdelali na osnovi predhodno izdelanih…    DATUM:2001-3
VEČ >>


Spremljanje vplivov na okolje odlagališča komunalnih odpadkov Pobrežje
Po zakonu o vodah (Ur. L. SRS 38/81) in na podlagi Pravilnika o odlaganju odpadkov (Ur. L. RS 5/2000) ter pravilnika o ravnanju z odpadki (Ur. L. RS 84/98) je potrebno izvajati monitoring odpadnih vod iz odlagališč…    DATUM:2000-4
VEČ >>


PREDHODNA STRAN | NASLEDNJA STRAN


   Mednarodno sodelovanje   Avtoceste   Deponije, odpadki   Zaščita    Čistilne naprave
     Investicijska dokumentacija   Kanalizacija   Odloki    Presoje   Organizacija
                       Vodovodi   Raba in izkoriščanje voda    Laboratorij

                                            Vsi ostali projekti - seznam