Profil podjetja IEI d.o.o.  Naslov: IEI d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
  Telefon: 02/ 300 48 11
  Telefax: 02/ 300 48 35
  E-mail: iei@iei.si
 
 
  Pravna oblika: Družba z omejeno odgovornostjo
  Ustanovljena: 9.11.1989
  Osnovni kapital: 5,000.000,00 SIT
  Družbeniki: Željko Blažeka, Uroš Krajnc
  Direktor: Željko Blažeka
  Število zaposlenih: 30

  Letni promet: 500 mio SIT (2 mio EUR)
  Banka:

ABANKA d.d. Ljubljana
glavna podružnica Maribor
transakcijski račun štev.:051008010058504

Devizni račun: 27620-633-954-9741 - IEI d.o.o.
S.W.I.F.T. koda: KBMA SI 2x
NKBM Maribor d.d.

  Ostali podatki: Matična številka: 5295149
Davčna številka: SI53035143
Šifra dejavnosti: 73.101  Članstva: Društvo vodarjev Slovenije
Inženirska zbornica Slovenije
Pooblastila / registracije: Pooblastilo za Presoje vplivov na okolje št. SP 51-51/01 od Ministrstva za okolje in prostor

Central Consultancy Register EU-PHARE/TACIT
No.: SLO-19491/98

Register projektivnih podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) pod št. 1016

Register raziskovalnih organizacij pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport v Ljubljani št. 86