Pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za objekt MBO v sklopu RCERO Celje
VIR: IEI d.o.o.

Dne 21.2.2006 je Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (MOP ARSO) izdalo okoljevarstveno dovoljenje št. 35402-69/2005-10, 35472-57/2005-13 za objekt mehansko biološke obdelave odpadkov (MBO) v okviru Regionalnega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Celje. Objekt MBO je lociran na območju RCERO Celje, ki je na območju odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak pri Celju.

Z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja se je tako uspešno zaključil postopek presoje vplivov na okolje. Za potrebe postopka presoje vplivov na okolje je naše podjetje Institut za ekološki inženiring d.o.o. izdelalo poročilo o vplivih na okolje, odgovorna nosilka naloge je bila ga. Duška Czurda, udig.

Za območje 17 občin celjske regije s prispevnim območjem z okoli 185.000 prebivalci, kjer se letno zbere okoli 75.000 t odpadkov, se bo zgradil Regionalni center za ravnanje z odpadki (RCERO). V sklopu RCERO bo deloval objekt MBO.

Več na to temo lahko preberete tukaj.

Zapisala: Duška Czurda

 


Nazaj na arhiv novic Natisni to stran Nazaj na iei.si Nazaj