Izdaja okoljevarstvenega soglasja za regijsko odlagališče nenevarnih odpadkov Zmes (Prevalje)
VIR: IEI d.o.o.

Dne 8.3.2006 je Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje izdalo okoljevarstveno soglasje št. 35402-174/2004-31 za izgradnjo regijskega odlagališča nenevarnih odpadkov Zmes v občini Prevalje. To je v zadnjem obdobju poseben primer v Sloveniji, da je bilo pridobljeno okoljevarstveno soglasje za odlagališče nenevarnih odpadkov na novi lokaciji, ne pa s širitvijo na že obstoječi lokaciji odlagališča odpadkov.
Okoljevarstveno dovoljenje je MOP ARSO izdal v postopku presoje vplivov na okolje. Za potrebe presoje vplivov na okolje je naše podjetje Institut za ekološki inženiring d.o.o. skupaj s podizvajalcem ZZV - IVO Maribor izdelalo poročilo o vplivih na okolje, odgovorna nosilka naloge je bila ga. Duška Czurda, udig.
Odlagališče Zmes je namenjeno odlaganju preostanka odpadkov v koroški regiji in bo skupaj z Regionalnim centrom za ravnanje z odpadki kandidiralo za nepovratna sredstva iz kohezijskega sklada Evropske unije. Letna količina zbranih odpadkov znaša okrog 23.000 ton komunalnih odpadkov s prispevnega območja z okoli 70.000 prebivalci. Celotna investicija v izgradnjo Regionalnega centra za ravnanje z odpadki in odlagališča za preostanek odpadkov znaša okoli 21,4 mio € (od tega za odlagališče Zmes okoli 5,2 mio €).


Več na to temo lahko preberete tukaj.

Zapisala: Duška Czurda

 


Nazaj na arhiv novic Natisni to stran Nazaj na iei.si Nazaj