Ljutomerska čistilna naprava obratuje
Skupni projekt gospodarstva ter občin Ljutomer in Križevci
Vrednost investicij dobra milijarda tolarjev

VIR: VESTNIK

    V Ljutomeru so ob 49. občinskem prazniku uradno predali namenu skupno čistilno napravo s pripadajočo komunalno ureditvijo. Gre za skupno vlaganje dveh lokalnih skupnosti in več gospodarskih družb, ki je prvi tak primer v Sloveniji. Predvidena vrednost investicije je milijarda in 23 milijonov tolarjev, zmogljivost SČN Ljutomer, ki bo eno leto obratovala poskusno, pa znaša 23 tisoč PE. Z delovanjem čistilne naprave in ob dograditvi celotnega kanalizacijskega omrežja se bo izboljšala kakovost vode v reki Ščavnici, kamor so se iztekale industrijske in komunalne odplake in je zato med najbolj onesnaženimi rekami pri nas.

    Investitor SČN Ljutomer je bila Občina Ljutomer, soinvestitor Občina Križevci, kot sovlagatelji pa so nastopile gospodarske družbe Krka, d.d., Novo mesto, Mlekopromet, d.d., Ljutomer in Ljutomerčan, d.d., Ljutomer. Prispevek občin je znašal 410,6 milijonov tolarjev, kar predstavlja 57,2 odstotka vrednosti investicije - od tega je bilo 210,8 milijona tolarjev sredstev Ministrstva za okolje in prostor, gospodarske družbe pa so prispevale: Krka 298 milijonov, Mlekopromet 184,3 in Ljutomerčan 57,6 milijona tolarjev, skupaj 52,7 odstotka predvidene vrednosti investicije. Izvajalec komunalne infrastrukture je bilo podjetje Segrap, d.o.o., Ljutomer, pogodbena vrednost del pa je znašala 196 milijonov tolarjev. Izvajalec gradbenih in instalacijskih del je bil SGP Pomgrad, d.d., Murska Sobota v vrednosti 267 milijonov tolarjev, slednje podjetje pa je nastopilo tudi v vlogi dobavitelja tehnološke opreme in izvajalca elektroinštalacij, kar je zneslo 405 milijona tolarjev. Pooblaščeni izvajalec investicijskih poslov je bilo Komunalno stanovanjsko podjetje, d.o.o., Ljutomer, ki je opravljalo tudi strokovni nadzor projekta. Stroški tega dela so znašali 4,2 odstotka investicijske vrednosti gradbenih, strojnih in elektroinštalacijskih del, brez davka.


    Pogodba o sofinanciranju gradnje skupne čistilne naprave s pripadajočo komunalno infrastrukturo je bila podpisana konec decembra 2003, z deli pa so začeli junija lani. Tehnični pregled SČN Ljutomer je bil opravljen prve dni junija, 28. junija pa je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor uporabno dovoljenje in s tem dnem je pričelo teči tudi poskusno obratovanje čistilne naprave.


    Župan občine Ljutomer Jožef Špindler je ob tej priložnosti v mestni hiši pripravil sprejem za vse vlagatelje, izvajalce in nadzornike objekta ter v zahvalnem nagovoru poudaril, da je bila investicija izpeljana v enem letu, v pogodbenem roku in v okviru dogovorjenih sredstev, kar gre po njegovem pripisati dobremu sodelovanju vseh. Feliks Mavrič, župan občine Križevci, je v svojem nastopu izrazil upanje, da bo vzdrževanje in upravljanje "tega giganta" cenejše za dve občini in podjetja, kot če bi imeli vsak svojo čistilno napravo. Obe občini pa morata letos in prihodnje leto opraviti še določene naloge, da se bo občina Križevci lahko priključila na čistilno napravo. Predsednik uprave Krke Jože Colarič je zbranemu omizju povedal, da so dali pri gradnji čistilne naprave pomemben finančni vložek, ki pa ni najpomembnejša stvar, ampak kooperativno sodelovanje obeh občin z gospodarstvom. V drugih okoljih namreč nimajo tako dobrih izkušenj. Mlekopromet oziroma Pomurske mlekarne h gradnji skupne čistilne naprave niso pristopili ne zaradi, tako direktor Ernest Škraban, Samarijanske duše, ampak ker ne marajo, da bi bilo okolje sovražno do njih. Poslovni svet se namreč vse bolj zaveda, da ekonomija in ekologija nista mimobežni. V imenu družbe Ljutomerčan je spregovoril direktor Marko Slavič, ki je dejal, da je pri gradnji prihajalo do različnih mnenj, ki pa so jih znali usklajevati. Naloga je bila torej zaupana ljudem, ki so s svojo modrostjo zadeve znali držati skupaj.


    Ljutomerski skupni čistilni napravi bo dalo piko na i šele dograjeno kanalizacijsko omrežje in po besedah projektanta Radoslava Vodopivca, ki je tudi ob otvoritvi s pregledom merilnih naprav preveril delovanje čistilne naprave, bosta za to, da bo vse delovalo usklajeno, potrebna čas in potrpljenje.

Zapisala: Majda Horvat

 


Nazaj na arhiv novic Natisni to stran Nazaj na iei.si Nazaj