NOVA EKOPROFIT (ÖKOPROFIT®)   SVETOVALKA in IZOBRAŽEVANJE NA DODATNEM MODULU
VIR: IEI d.o.o.

Sebastjana Klepec je 16.30.2005 prejela priznanje o uspešno zaključenem šolanju na ÖKOPROFIT® Akademiji v Gradcu (Avstrija). Tako je postala ÖKOPROFIT® svetovalka.
Na ÖKOPROFIT® Akademiji se je zaposlena seznanila z različnimi vidiki metod trajnostnega razvoja. Seminarji so bili osredotočeni na:
-    projektni in mrežni marketing;
-    procesno in proizvodno analizo;
-    tokove materialov, energij, vode in odpadkov ter upravljanje z le-temi;
-    okoljevarstveni kontroling;
-    ekološka optimizacija proizvodov in procesov;
-    podjetniška in okoljevarstvena zakonodaja;
-    nevarne snovi;
-    ekološki nakup.

Željko Blažeka in Mojca Langerholc sta priznanje o uspešno zaključenem šolanju na ÖKOPROFIT® Akademiji pridobila že leta 2002.

Vsi zgoraj omenjeni, ÖKOPROFIT® svetovalci zaposleni v podjetju IEI d.o.o., pa so uspešno končali tudi izobraževalne delavnice v okviru izvajanja projekta Strokovne podlage za izdelavo programa ravnanja z odpadki v Mariboru (ÖKOPROFIT® Specialisation Academy - Solid waste management) in projekta ÖKOPROFIT® International. V okviru projekta so se vršile sledeče delavnice:
-    Načrt gospodarjenja z odpadki;
-    Sodelovanje zasebne in javne iniciative;
-    Tehnologije obdelave odpadkov;
-    Ločeno zbiranje odpadkov;
-    Pravni predpisi in Lokalna agenda 21.

Zapisala: Sebastjana Klepec, dipl.san.inž.

 


Nazaj na arhiv novic Natisni to stran Nazaj na iei.si Nazaj