IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V SLOVENSKI BISTRICI S SOFINANCIRANJEM IZ EU PROGRAMA PHARE
VIR: IEI d.o.o.

Dne 23.2.2005 je bilo predano naročniku Občini Slovenska Bistrica kanalizacijsko omrežje z vsemi objekti in pripadajočo opremo.

V Slovenski Bistrici je od septembra 2002 potekala izgradnja kanalizacijskega omrežja in centralne čistilne naprave. Izvedbo projekta je na mednarodnem razpisu pridobilo podjetje Granit d.d. Slovenska Bistrica s podizvajalci.

Nadzor nad gradnjo kanalizacijskega omrežja in vlogo inženirja po FIDIC-u je vršilo podjetje Institut za ekološki inženiring d.o.o. s podizvajalcema, podjetjem Sl consult d.o.o. in Elektrostrojni inženiring d.o.o..

Celotna investicija je znašala 5,14 mio € ali 1,2 milijarde SIT. Gradnja je potekala s sofinanciranjem Evropske unije v znesku 2,6 mio € nepovratnih sredstev iz programa PHARE, št. proj. SI-0007.01.01.0001. Ostala sredstva so državna taksa za onesnaževanje voda, sredstva državnega proračuna ter občinska sredstva.

Tukaj lahko izveste več o projektu.

Zapisala: Duška Czurda

 


Nazaj na arhiv novic Natisni to stran Nazaj na iei.si Nazaj