ODLAGALIŠČE TENETIŠE
VIR: IEI d.o.o.

Svet mestne občine Kranj je na svoji 21. seji, dne 26.1.2005 po obravnavanju zadeve "Problematika odlagališča Tenetiše" sprejel naslednje sklepe:
1.    na odlagališču Tenetiše se predvidi objekt za predelavo odpadkov za podregijo Kranj za približno 100 000 ljudi;
2.    prične se s postopki izdelave novega lokacijskega načrta za odlagališče Tenetiše, ki mora na novo določiti meje odlagalnega prostora za bodoče objekte s tem, da se ti ne približujejo bližnjim naseljem. V sklopu lokacijskega načrta je potrebno najti ustrezne rešitve za zmanjšanje prometne obremenitve na območju odlagališča in zlasti proučiti vse možne vplive odlagališča na okolico (hrup, prah, promet, izcedne vode, smrad in drugo);
3.    z metodo projektnega pristopa se bodo ob izdelavi lokacijskega načrta predložile idejne rešitve vseh predvidenih objektov z opisom predlaganega tehnološkega postopka.

S tem so dana izhodišča, da podjetje IEI d.o.o izdela projektno in urbanistično dokumentacijo za objekte predelave odpadkov - mehansko biološko napravo s kapaciteto za 100 000 prebivalcev.

Zapisala: Sebastjana Klepec, dipl.san.inž.

 


Nazaj na arhiv novic Natisni to stran Nazaj na iei.si Nazaj