UDELEŽBA IEI NA 15. MIŠIČEVEM VODARSKEM DNEVU 2004
VIR: IEI d.o.o.

Kot vsako leto se je tudi letos zgodil že 15. Mišičev vodarski dan. Srečanje je bilo namenjeno vsem strokovnjakom vodnogospodarskih, projektantskih, raziskovalnih in načrtovalskih podjetij, javnih služb, ter vsem ki se kakorkoli ukvarjajo z upravljanjem, urejanjem in varovanjem voda. Letošnji Mišičev vodarski dan je razdeljen v tri zaokrožene vsebinske sklope. Uresničevanje Zakona o vodah in istitucionalna organiziranost na področju urejanja voda, Natura 2000 in voda predstavljata zakonodajno-pravni okvir srečanja. Aktualni projekti s področja urejanja voda v smislu implementacije Zakona o vodah pa odražajo najnovejša spoznanja s tega področja v slovenskem prostoru.

Z avtorskim prispevkom TEHNIČNA POMOČ PRI PRIPRAVI NAČRTA UPRAVLJANJA POREČJA KRKE sva s sodelavcem Krajnc Urošem ob tej priložnosti strokovni javnosti želela predstaviti projekt, ki ga v sodelovanju z domačimi in tujimi partnerji že izvajamo. Javni mednarodni razpis za projekt z naslovom Tehnična pomoč pri pripravi načrta upravljanja porečja Krke je objavilo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. Cilj projekta je testiranje nove evropske zakonodaje na področju upravljanja voda. Gre za testiranje evropskih direktiv in hkrati nacionalne zakonodaje v zvezi s pripravo postopkov načrtovanja in upravljanja porečij. Poudarek je na izvajanju skupnega vodenja in priprave strategije, povezane z Okvirno direktivo o vodah. Projekt je financiran s strani Evropske unije s sredstvi iz kohezijskega sklada ISPA. S sprejemom Zakona o vodah (Ur.l. RS, št. 67/02) se v Sloveniji načrtujejo ukrepi za upravljanje voda tudi na drugih porečjih.
Porečje Krke je bilo izbrano kot pilotni projekt iz več razlogov. Porečje Krke ustreza glede na prispevno območje, označeno je kot občutljivo območje in kot takšno z velikim številom problemov na področju urejanja voda.

Prispevek si lahko v celotni ogledate tukaj.

Zapisala: Simona Gobec, Uroš Krajnc

 


Nazaj na arhiv novic Natisni to stran Nazaj na iei.si Nazaj