VODNI DNEVI 2004
VIR: IEI d.o.o.

Kemijski Inštitut Ljubljana in Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru sta v sodelovanju s Komunalnim podjetjem Velenje organizirali Vodne dneve 2004. Letošnji vodni dnevi, ki so potekali od 7. do 8. oktobra v Velenju, so bili posvečeni pretežno reševanju problematike čiščenja odpadnih voda s komunalnih čistilnih naprav. Predavatelji so na konkretnih primerih komunalnih čistilnih naprav predstavili tehnike čiščenja odpadnih vod in potrebne ukrepe za doseganje normativnih zahtev. Predavanja so bila strokovna in zelo izčrpna. Tematika teh je bila dokaj zaokrožena in se je nanašala na optimizacijo in posodobitev obratovanja obstoječih čistilnih naprav, emisije hraniv s komunalnih bioloških čistilnih naprav, pilotne preskuse čiščenja odpadnih vod za določitev terciarne stopnje čiščenja, in drugo.

Predavanja so v razpravah odprla kar nekaj novih vprašanj, ki so se izkazala kot dobra iztočnica za organizacijo simpozija v bodoče.

Strokovno srečanje je bila hkrati tudi priložnost za postersko predstavitev podjetij, ki se ukvarjajo s prodajo izdelkov in storitev namenjenih zbiranju, odvajanju in čiščenju odpadnih vod.

S strani podjetja Institut za ekološki inženiring d.o.o., Maribor sem se srečanja udeležila Simona Gobec.

Zapisala: Simona Gobec


 


Nazaj na arhiv novic Natisni to stran Nazaj na iei.si Nazaj