Končana gradnja kanalizacijskega omrežja in CČN Slovenska Bistrica s sofinanciranjem iz EU sklada PHARE
VIR: IEI d.o.o.

V Slovenski Bistrici je od septembra 2002 potekala izgradnja kanalizacijskega omrežja in centralne čistilne naprave. V tednu od 19.4.2004 so bili uspešno izvedeni tehnični pregledi za vse sklope projekta.

Celotna investicija je znašala 5,14 mio € ali 1,2 milijarde SIT. Gradnja je potekala s sofinanciranjem Evropske unije v znesku 2,6 mio € nepovratnih sredstev iz programa PHARE, št. proj. SI-0007.01.01.0001. Nadzor nad gradnjo in vlogo inženirja po FIDIC-u je vršilo podjetje Institut za ekološki inženiring d.o.o.
Strokovnjaki Instituta za ekološki inženiring so izdelali tudi idejne projekte kanalizacijskega sistema in čistilne naprave, poročilo o vplivih na okolje, sodelovali pri izboru izvajalca, skupaj s podizvajalci pa še razpisno dokumentacijo (Tender Documents) za mednarodni razpis in investicijsko dokumentacijo. Izvedbo projekta je na mednarodnem razpisu pridobilo podjetje Granit d.d. Slovenska Bistrica s podizvajalci.

Celotno kanalizacijsko omrežje v Slovenski Bistrici je zasnovano v mešanem sistemu s številnimi kanalizacijskimi objekti, kot so razbremenilniki, črpališča in zadrževalni bazeni dežnih voda (opremljeni z napravami brez uporabe električne energije: splakovalniki (izpiralni boben), dušilke na princip vodnega curka).

Centralna čistilna naprava Slovenska Bistrica ima kapaciteto 15.025 PE in je namenjena čiščenju odpadnih sanitarnih voda. Naprava je sodobna sekvenčna biološka čistilna naprava z aerobno stabilizacijo blata, z nitrifikacijo, denitrifikacijo ter kemičnim čiščenjem fosforja. Proces čiščenja je avtomatsko daljinsko nadzorovan, uporabljeno je SCADA krmiljenje.
V juniju 2004 se bo pričelo enoletno poskusno obratovanje čistilne naprave Slovenska Bistrica. Po zaključku poskusnega obratovanja se bo čistilna naprava predala v upravljanje Komunalnemu podjetju Slovenska Bistrica.

Na ta način je Slovenska Bistrica pridobila moderno čistilno napravo v kombinaciji s tehnološko sodobno zasnovanim kanalizacijskim omrežjem s številnimi objekti (razbremenilniki, črpališča in zadrževalni bazeni z opremo), kar ustreza stanju tehnike v razvitih srednjeevropskih državah. Zdaj lahko upravičeno pričakujemo, da se bodo razmere v potoku Bistrica bistveno spremenile in vprašanje časa je, kdaj se bodo na obrežju pojavili tudi ribiči.

Več o projektu si lahko preberete tukaj.


Zapisala Duška Czurda in dr.Uroš Krajnc
 

Nazaj na arhiv novic Natisni to stran Nazaj na iei.si Nazaj