SEMINAR NOVI ZAKON O VARSTU OKOLJA - ZVO-1
VIR: IEI d.o.o.

Agencija RS za okolje in prostor pri MOPE je 20.5.2004 organizirala enodnevni seminar na temo novosti Zakona o varstvu okolja ZVO-1 (Ur.l.RS, št. 41/04). Namen seminarja je bil predstavitev novosti, ki jih zakon prinaša. Med udeleženci seminarja so bili predstavniki podjetij, ki se kakorkoli ukvarjajo z varstvom okolja, predstavniki občin in druga zainteresirana javnost. Program seminarja bil razdeljen na dva dela. V prvem delu so predavatelji izčrpno predstavili novosti, ki jih zakon uvaja in se nanašajo predvsem na gospodarstvo. Največja sprememba glede na Zakon o varstvu okolja - ZVO je uvedba okoljevarstvenega dovoljenja za gradnjo in delovanje določenih vrst naprav, oziroma opravljanja določenih dejavnosti.

V drugem delu programa smo se seznanili z novostmi, ki jih zakon predpisuje glede ravnanja z emisijami. Zakon uvaja trgovanje z emisijami na osnovi kvot, uveljavlja zahteve Aarhuške konvencije o dostopu informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah.

ZVO-1 je uvedel kar nekaj sprememb tudi pri izpeljavi postopka presoje vplivov na okolje za načrtovane posege v okolje. Ustrezni podzakonski predpisi (v pripravi) bodo natančneje določali način izvajanja zakona.

S strani podjetja Institut za ekološki inženiring d.o.o., Maribor sva se seminarja udeležili Simona Gobec in Duška Czurda.


Zapisala mag. Simona Gobec, prof.
 

Nazaj na arhiv novic Natisni to stran Nazaj na iei.si Nazaj