ODLAGALIŠČE NENEVARNIH ODPADKOV - HALDA RUŠE
VIR: IEI d.o.o.

Investitor, podjetje TDR-Metalurgija d.d. Ruše namerava na lokaciji obstoječega odlagališča nenevarnih odpadkov izvesti sanacijo in razširitev odlagališča. Za načrtovan poseg je potrebno izvesti postopek presoje vplivov na okolje. Institut za ekološki inženiring je za investitorja izdelal Poročilo o vplivih na okolje za odlagališče nenevarnih odpadkov - halda Ruše. V poročilu so obravnavani vplivi na okolje, ki jih utegne imeti sanacija in razširitev odlagališča. Sanacija pomeni izboljšanje obstoječega stanja zaradi izvedbe tesnjenja dna odlagališča in izgradnje sistema zbiranja vseh odpadnih vod z omočja odlagališča. Predvidena kapaciteta odlaganja je 3100 m3 odpadkov/leto. Skupna kapaciteta odlagališča zadošča za 28 let do zapolnitve I. faze in naslednjih 25 let do zapolnitve II. faze.

Za območje predvideneva posega smo določili vplivno območje. Zaradi vplivov na posamezne sestavine okolja (hrup, zrak, tla, naravna dediščina) bo vplivno območje obratovanja odlagališča halda Ruše v razdalji 200 m od predvidenega posega ureditve odlagališča. Ocenjujemo, da je ob upoštevanju vseh okoljevarstvenih in tehničnih ukrepov predviden poseg za okolje sprejemljiv.

Obstiojece odlagalisce nenevarnih odpadkov
FOTOGRAFIJA: POGLED NA OBSTOJEČE ODLAGALIŠČE NENEVARNIH ODPADKOV HALDA RUŠE IZ ZAHODNE SMERI


Zapisala mag. Simona Gobec, prof.
 

Nazaj na arhiv novic Natisni to stran Nazaj na iei.si Nazaj