Tečaj iz DDD - dezinsekcija v Moravcih
VIR: IEI d.o.o.

V Moravcih se je 13. in 14. maja vršil tečaj DDD (dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija),  natančneje iz področja dezinsekcije. Tečaj so organizirali Zbornica sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije, Inštitut za sanitarno inženirstvo ter Inštitut za varovanje zdravja.

Prvi dan so predavatelji na delavnici podrobno predstavili najpomembnejše vrste insektov, njihove biološke značilnosti, poti širjenja ter zaščito pred insekti. Prav tako so bile predstavljene metode odkrivanja insektov.
Drugi dan tečaja je bil namenjen praktični izvedbi dezinsekcije. Predstavljene so bile tehnike uporabe insekticidov in posebnosti pri uporabi. Poudarjen pa je bil varnostni vidik dela z insekticidi - varnostni ukrepi pri delu in prva pomoč v primeru zastrupitev.

Zapisala Sebastjana KLEPEC, dipl.san.inž..
 

Nazaj na arhiv novic Natisni to stran Nazaj na iei.si Nazaj