Delavnica HACCP in Pravilnik o pitni vodi
VIR: IEI d.o.o.

IEI je 13.04.2004 organiziral strokovno delavnico z naslovom HACCP in Pravilnik o pitni vodi. Namenjena je bila upravljavcev javnih vodovodnih sistemov oz. njihovim odgovornim osebam. Namen delavnice pa je bil seznaniti udeležence z veljavno zakonodajo na področju oskrbe z vodo ter podati pregled pristopa ter smernic bodočega razvoja oskrbe z vodo znotraj Evropske skupnosti. Prav tako so se udeleženci seznanili z znanji, ki jih od odgovornih oseb in članov HACCP skupin upravljavcev javnih vodovodnih sistemov zahteva Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o higieni živil. K sodelovanju smo povabili predavatelje iz Inštituta za varovanje zdravja (Aleš Petrovič, dr.med.),  Rižanskega vodovoda (Sara Krbavčič, dipl.san.inž.),  Mariborskega vodovoda (Samo Kumer, uni.dipl.inž.grad.),  Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor (mag. Bosiljka Ambrož, dr.med.) ter Instituta za ekološki inženiring (mag. Irena Kopač, uni.dipl.inž.grad.  in Sebastjana Klepec, dipl.san.inž.).

Več o delavnici si lahko preberete tukaj.

Zapisala Sebastjana KLEPEC.
 

Nazaj na arhiv novic Natisni to stran Nazaj na iei.si