Delavnica HACCP in Pravilnik o pitni vodi
Maribor 13.4.2004

TEME IN PREDAVATELJI STROKOVNE DELAVNICE

1. Pitna voda v okviru strategije Evropske skupnosti
    (mag. Irena KOPAČ, uni.dipl.inž.grad., IEI)

2. Novosti Pravilnika o pitni vodi
    (Aleš PETROVIČ, dr.med., IVZ)

3. Veljavna slovenska zakonodaja s področja higiene živil z vidika pitne vode
    (Sebastjana KLEPEC, dipl.san.inž., IEI)

4. Smernice za notranji nadzor pri oskrbi s pitno vodo

    (mag. Bosiljka AMBROŽ, dr.med, ZZV)

5. HACCP sistem v Rižanskem vodovodu
    (Sara KRVBAVČIČ, dipl.san.inž., Rižanski vodovod)

6. Uvajanje HACCP sistema v Mariborskem vodovodu
    (Samo KUMER, uni.dipl.inž.grad., Mariborski vodovod)

7. Spremljajoči higienski programi z vidika oskrbe z vodo
    (Sebastjana KLEPEC, dipl.san.inž., IEI)

8. Upravljanje s kvaliteto pitne vode v javnih vodovodnih sistemih – bodoči izziv
    (mag. Irena KOPAČ, uni.dipl.inž.grad., IEI)

 

Nazaj na arhiv novic Natisni to stran Nazaj na iei.si Nazaj