Ugotavljanje vpliva učinka čistilnih naprav na odvodnik ; (VIR:IEI)

Zaradi ostrejših zahtev zakonodaje na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda v Sloveniji pospešeno gradimo čistilne naprave. Projekti izgradnje, še posebej obratovanje čistilnih naprav so finančno zelo zahtevni. Ob tem se poraja vprašanje, kakšen je dejanski vpliv gradnje in obratovanja čistilnih naprav na okolje oz. na odvodnik odpadnih voda.

Naročnik MOPE je decembra 2002 razpisalo projektno nalogo z naslovom »Izdelava predloga metodologije ugotavljanja vpliva učinka čistilnih naprav na odvodnik«. Kot pilotni projekt je bila izbrana Centralna čistilna naprava Celje. Študijo izdeluje Institut za ekološki inženiring Maribor v sodelovanju s prof. dr. Mihael J. Tomanom iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Študija bo izdelana za potrebe izdelave ustreznega predpisa s področja ugotavljanja delovanja čistilnih naprav. Na osnovi celovitih fizikalnih, kemijskih in bioloških analiz reke Savinje pred in za CČN Celje, ter pred izgradnjo in po izgradnji naprave, bomo izdelali predlog metodologije ugotavljanja dejanskega učinka delovanja čistilnih naprav za vso Slovenijo. Čas trajanja naloge po pogodbi je 18 mesecev.

Zapisala Simona Gobec in Uroš Krajnc.
 

Nazaj na arhiv novic Natisni to stran Nazaj na iei.si