Sposobnost za projektiranje in raziskovanje v okviru vodovoda in kanalizacije v Ljubljani; (VIR:IEI)

Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Krekov trg 10, 1001 Ljubljana je izpeljalo javni razpis za oddajo naročil za storitve izvajanja raziskav in študij (sklop A) ter projektne dokumentacije vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, črpališč, vodohramov, čistilnih naprav in ostalih objektov v sklopu vodovodnega in kanalizacijskega sistema (sklop B) na območju Ljubljane z okolico (Ur. list RS, št. 8/02).

Institutu za ekološki inženiring (IEI) d.o.o. Maribor je bila priznana sposobnost izvajanja del sklopa A in B za dobo treh let.


 

Zapisala Slavica Česnik.
 

Nazaj na arhiv novic Natisni to stran Nazaj na iei.si