Konferenca ModelCARE 2002, Praga; (VIR:IEI)

V drugi polovici junija 2002 je v Pragi na Češkem potekala mednarodna konferenca ModelCARE 2002. Konferenca je bila namenjena izmenjavi mnenj in izkušenj med strokovnjaki na področju matematičnega modeliranja toka podzemnih voda.

Poudarek na tej, že četrti mednarodni konferenci, je bil na umerjanju matematičnih modelov in določanju njihove verodostojnosti.

Uporabne napovedi, ki jih dobimo z uporabo matematičnih modelov toka podzemne vode dostikrat izgubijo svojo verodostojnost, ker ne znamo oceniti njihove natančnosti. Nenatančnost modelnih napovedi izhaja iz napak pri postavitvi modela:

 •  nepravilen koncept procesov in vplivov, 
 •  nepravilen opis procesov in vplivov, 
 •  nepopoln opis prostorskih in časovnih sprememb, 
 •  nepopoln opis stanja sistema (geometrija, začetni in robni pogoji, napetosti, hidrologija). 
Na konferenci smo obravnavali naslednje teme:
 •  modelni koncepti in numerične metode, 
 •  stohastično modeliranje, 
 •  ocena parametrov in umerjanje modelov, 
 •  verodostojnost modelnih napovedi, 
 •  uporaba meritev in opisa območja, 
 •  nelinearni in sklopljeni tok in modeliranje transporta, 
 •  metode in orodja za oceno varstvenih pasov vodnjakov, 
 •  negotovost konceptualnega modela, 
 •  sklopljeno modeliranje nenasičenega, nasičenega in površinskega toka in ocena dotoka podzemne vode, 
 •  primeri modeliranja, 

Sodelavca Instituta za ekološki inženiring Jure Ravnik in Uroš Krajnc sta na konferenci predstavila spoznanja, pridobljena pri modeliranju podzemne vode na območju gradbišča nove centralne čistilne naprave v Dogošah pri Mariboru. Članek, ki je bil v obliki posterja predstavljen na konferenci in objavljen v Acta Universitatis Carolinae – Geologica 2002, 46 (2/3) je na voljo tudi tukaj.
 

Zapisal Jure Ravnik.
 

Nazaj na arhiv novic Natisni to stran Nazaj na iei.si