11.7.2007 IEI NA 32. KONGRESU IAHR 2007 (International Association of Hydraulic Engineering and Research)
18.5.2006 Izdaja okoljevarstvenega soglasja za regijsko odlagališče nenevarnih odpadkov Zmes (Prevalje)
18.5.2006 Pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za objekt MBO v sklopu RCERO Celje
13.9.2005 Vključitev IEI v 6. operativni program EU (FP6) v okviru projekta RECLAIM WATER
18.8.2005 LJUTOMERSKA ČISTILNA NAPRAVA OBRATUJE
20.6.2005 NUDIMO POGODBENO SODELOVANJE ODGOVORNE OSEBE ZA ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI PITNE VODE
11.5.2005 CGS KONFERENCA
3.5.2005 PODJETJE IEI d.o.o. JE VKLJUČEN V CENTER ODLIČNOSTI
25.4.2005 OGLED IFAT SEJMA V MUENCHNU
29.3.2005 NOVA EKOPROFIT (ÖKOPROFIT®) SVETOVALKA in IZOBRAŽEVANJE NA DODATNEM MODULU
9.3.2005 KOMPOSTARNA LEK-a V LENDAVI
9.3.2005 ODLAGALIŠČE TENETIŠE
9.3.2005 IZGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUTOMER
9.3.2005 IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V SLOVENSKI BISTRICI S SOFINANCIRANJEM IZ EU PROGRAMA PHARE
9.3.2005 KOMPOSTARNA CERO Celje
7.3.2005 SODELOVANJE ZAPOSLENIH IEI-JA d.o.o. NA ZIMSKIH IGRAH
10.12.2004 RAZSTAVA FOTOGRAFIJ
10.12.2004 MIŠIČEV VODARSKI DAN
9.12.2004 DIRO RADOVLJICA
9.12.2004 VODOOSKRBA POMURJA
1.12.2004 OBISK SIMPOZIJA O VODNIH ZADRŽEVALNIKIH
14.10.2004 VODNI DNEVI 2004
6.10.2004 EKOPROFIT (ÖKOPROFIT®)
24.9.2004 STROKOVNA EKSKURZIJA DRUŠTVA VODARJEV SLOVENIJE
24.9.2004 OTVORITEV CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE (CČN) SLOVENSKA BISTRICA
16.7.2004 Otvoritev zadrževalnega bazena Gorki
16.7.2004 Zaključek projekta STRAPAMO
12.7.2004 CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI - CERO SLOVENSKE KONJICE
2.6.2004 ODLAGALIŠČE NENEVARNIH ODPADKOV - HALDA RUŠE
2.6.2004 SEMINAR NOVI ZAKON O VARSTU OKOLJA – ZVO-1
17.5.2004 Tečaj iz DDD – dezinsekcija v Moravcih
17.5.2004 MESTNA OBČINA CELJE ZAPROSILA ZA SREDSTVA KOHEZIJSKEGA SKLADA
3.5.2004 Končana gradnja kan. omrežja in CČN Slovenska Bistrica
16.4.2004 Delavnica HACCP in Pravilnik o pitni vodi
9.4.2004 Poskusno obratovanje skladišča baliranih odpadkov
24.2.2004 UV DEZINFEKCIJA IN OZONIRANJE PITNE VODE IN TEHNOLOŠKIH ODPADNIH VOD S SISTEMI WEDECO
27.8.2003 Ugotavljanje vpliva učinka čistilnih naprav na odvodnik
20.8.2003 Projekt - študija »spodnja Sava«
18.8.2003 Uporaba pesticidov v vzhodni in srednji Evropi
27.3.2003 Projekt Ecoprofit: certifikacijski pregled v podjetju IEI d.o.o.
19.3.2003 Okrogla miza ob svetovnem dnevu voda 2003
30.11.2002 13. Mišičev vodarski dan 2002
25.11.2002 Konferenca 'Billions for sustainability?' v Bruslju
19.11.2002 VII mednarodni simpozij o ravnanju z odpadki, Zagreb 2002"
15.8.2002 Certificirani svetovalci za projekt ECOPROFIT v podjetju IEI d.o.o.
6.8.2002 Poročilo o vplivih na okolje za CERO Sežana
5.8.2002 Strokovna ocena emisij snovi in toplote - Čistilna naprava Mežica
1.7.2002 Sposobnost za projektiranje in raziskovanje v okviru vodovoda in kanalizacije v Ljubljani
25.6.2002 Konferenca ModelCARE 2002
13.6.2002 Nujnost uvedbe "HACCP sistema"
3.6.2002 Inovativen pristop k sodelovanju javnosti v postopkih presoje vplivov na okolje
5.5.2002 Odlagališče komunalnih odpadkov (Hooge Maey) ter odlagališče nevarnih odpadkov v
21.4.2002 Konferenca "Greenweek", 15.-19.4.2002 Bruselj, Belgija
6.2.2002 Nova metoda za analizo kvalitete vode
2.2.2002 18. Zmiske igre gradbene projektive Maribora
25.1.2002 Ustanovili smo Športno društvo IEI
17.1.2002 Obisk sodobnega obrata predelave preostanka odpadkov v St. Michaelu v Avstriji.
4.1.2002 Vlada RS je sprejela Operativni program odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda
17.12.2001 Na Mišičevem vodarskem dnevu predstavili projekt kanalizacije in čistilne naprave Bled
13.12.2001 Razvojni program ravnanja z odpadki Dolenjske
5.12.2001 Okrogla miza - Vplivi na kvaliteto vode
29.11.2001 Web of Science
24.11.2001 Kučan odprl najsodobnejšo čistilno napravo
20.9.2001 Register predpisov RS na Internetu
10.9.2001 Lokalna Agenda - Program varstva okolja za Maribor je sprejeta
1.9.2001 Na odlagališču Pobrežje v Mariboru je začela obratovati mala plinska elektrarna
11.6.2001 MARIBORSKA SUROVINA BO ZGRADILA NOV RECIKLAŽNI CENTER