IEI - Laboratorij za hidrotehnične meritve in ekološki monitoring

Svetovalne storitve iz področja HACCP načrtov:

HACCP v oskrbi s pitno vodo

Notranji nadzor in odgovorna oseba

Zadnja sprememba, 20. 6. 2005.