18.5.2006 Pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za objekt MBO v sklopu RCERO Celje
18.5.2006 Izdaja okoljevarstvenega soglasja za regijsko odlagališče nenevarnih odpadkov Zmes (Prevalje)
13.9.2005 Vključitev IEI v 6. operativni program EU (FP6) v okviru projekta RECLAIM WATER
18.8.2005 LJUTOMERSKA ČISTILNA NAPRAVA OBRATUJE
20.6.2005 NUDIMO POGODBENO SODELOVANJE ODGOVORNE OSEBE ZA ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI PITNE VODE