Naslov projekta: Čistilna naprava (ČN) za vodo iz AC Slivnica - Pesnica
Štev. projekta: 6hd99
Datum izdelave projekta: september 1999
Naročnik: DARS d.d. Družba za avtoceste v RS

Avtocestni odsek Slivnica-Ptujska cesta spada v območje avtoceste Slivnica-Pesnica, ki je del štajerske avtocestne mreže. Problematika odvajanja odpadnih voda iz tega območja je kompleksna zato, ker poteka trasa avtoceste deloma znotraj ožjega in širšega varovanega obmocja črpališč za pitno vodo na Dravskem polju.

Za to področje je dne 23.04.1992 Skupščina občine Maribor sprejela Odlok o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode na Dravskem polju, ki nalaga posebne zahteve glede varovanja kakovosti podtalnice pri zgraditvi avtocest in kanalizacijskih omrežjih.

Projektno dokumentacijo za zgraditev objektov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda iz navedenega odseka avtoceste je IEI Maribor izdelal v letih 1998 in 1999.

Odvajanje odpadnih voda iz avtoceste je predvideno po naslednjih odvodnih sistemih:
  • Sistem I zajema področje od prikljucka naselja Slivnice do prečkanja z Novim Hočkim potokom; odpadne vode iz tega dela se vodijo proti objektom za čiščenje ob Hoški gramoznici.
  • Sistem II zajema področje od prečkanja z Novim Hočkim potokom do prečkanja s Ptujsko cesto; odpadne vode iz tega dela se vodijo proti objektom za čiščenje med Ptujsko cesto in avtocesto.
Čiščenje odpadnih voda iz sistema I poteka po naslednji shemi:
  • mehansko čiščenje najbolj onesnažene vode prvega naliva v lovilcu olj,
  • naknadno čiščenje vode za nalive z 10 letno povratno dobo, v talnem filtru - precejalniku,
  • zadrževanje vode za nalive s 100 letno povratno dobo v zadrževalnem bazenu in črpanje izven območja gramoznice v Polanski potok,
  • prečrpavanje prečiščene vode izven območja gramoznice v Polanski potok.

Čiščenje odpadnih voda iz sistema II poteka po naslednji shemi :
  • mehansko čiščenje najbolj onesnažene vode prvega naliva v lovilcu olj,
  • zadrževanje prečiščene vode in vode za nalive s 100 letno povratno dobo v zadrževalnem bazenu ter ponikanje v podtalnico.

Izgradnja objektov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda iz avtoceste Slivnica-Ptujska cest je potekala v letih 2000 in 2001.


POVEČAJ SLIKO >> NATISNI TO STRAN >> NAZAJ<<