Seznam kontaktnih oseb


Inštitucija Ime Naslov Telefon
Fax
Vloga

RWTH

Prof. Thomas Melin

 

Thomas Wintgens

RWTH Aachen University

Department of Chemical Engineering

Turmstrasse 46

D-52056 Aachen

Tel. +49 (241) 8096233

Fax. +49 (241) 8092252

Koordinacija, vodenje projekta in informiranje, napredna obdelava vode

IRSA

Dr. Valter Tandoi

Dr. Antonio Lopez-

- CNR - Water Research Institute

Via Reno 1

00198 Roma

ITALY

- - CNR - Water Research Institute

Via De Blasio 5

70123 Bari

ITALY

Tandoi: Tel. +39 (06) 8841451

Fax. +39 (06) 8417861

Masciopinto-Pollice

Tel. + 39 080 5820511

Fax: + 30 080 5313365

Molekularna detekcija patogenov z analizo rib, uporaba membranskih tehnologij, laboratorijske in pilotne naprave, terenske študije bogatenja vodonosnikov, matematični modeli.

TUB

Dr. Mathias Ernst

 

Dr. Elisabeth Grohmann

 

Forschungsschwerpunkt

“Wasser in Ballungsräumen” (FSP-WIB)

Sekr. KF4

Strasse des 17. Juni 135

D-10623 Berlin

Tel. +49 (0)30 31425493

Fax. +49 (0)30 31423313

 

Tel.: +49-30-314-73187

Fax: +49-30-314-73673

 

Naravni infiltracijski sistemi, talne kolone, kemijske analize (antibiotiki, DOC specifikacije), ocena mikrobiološke antibiotične odpornosti genov in patogenov z Q-PCR, ozonska obdelava odpadne vode

EAWAG

Prof. Hansruedi Siegrist

Dr. Adriano Joss

EAWAG

Environmental Engineering

Ueberlandstr. 133, PO Box 611

8600 Dübendorf

Switzerland

Tel. +41 44 823 5054

Tel. +41 44 823 5408

Fax. +41 44 823 5389

 

 

Biološko čiščenje odpadnih voda, analiza slednih organskih snovi, ozonacije odpadne vode in slanice, organski onesnaževalci (stranski produkti dezinfekcije), decentralizirano čiščenje odpadne vode

CRAN

Dr. Elise Cartmell

Dr. Bruce Jefferson

School of Water Sciences

Cranfield University

Cranfield, Beds. MK43 0AL

UK

Tel +44 (0)1234 754853

Tel: +44 (0)1234 754813

 

Fax: +44 (0)1234 751671

Koordinacija terenskih študij, primerjava sistemov čiščenja (naravni in MBR sistem)

UB

Prof. Miquel Salgot

University of Barcelona

Unitat d'Edafologia. Facultat de Farmàcia.

Universitat de Barcelona

Joan XXIII, s/n. 08028 Barcelona

Spain

Tel. 34 934024494

Fax 34 934024495

 

Uporaba namakanja, ocene tveganja, jajčeca nematode in določanje protozoa, terenske študije na izpustih v reke ter ponovna uporaba za spust v podtalje

DHI

Dr. Claus Jorgensen

DHI - Institute of Water and Environment

Agern Allé 5

DK-2970 Hørsholm

 

Phone: +45 45 16 92 00

Direct phone: +45 45 16 9562

Fax: +45 45 16 92 92

 

Umetno bogatenje vodonosnikov, študije onesnaževanj tal

IEI

Irena Kopac

IEI - Institut for Ecological Engineering, Ltd.

Ljubljanska ul. 9

SI-2000 Maribor

SLOVENIA

 

Tel. +386 2 300 48 28

Fax. +386 2 300 48 35

HACCP metodologija

MICRO

Dr. Michel van der Rest

Lode Diagnostics BV
L.J.Zielstraweg 1
9713 GX Groningen
The Netherlands

 

Tel. +31 50 31 66 787

Fax. +31 50 31 66 797

Molekularna detekcija pathogenov z PCR and FISH

MEK

Avi Aharoni

Dr. Cikurel Haim

Mekorot National Water Co.

9 Lincoln St. Tel – Aviv Israel

Tel.+ 972 3 6230852

+972 50 5225945

 

+972(3)9635137

+97254464015

Upravljavec in končni uporabnik, tehnologija membrane in SAT ter terenske pilotne naprave, konvencionalne mikrobiološke in kemijske analize

IHE

Gary Amy

UNESCO-IHE

Institute for Water Education

Westvest 7

P.O. Box 3015

2601 DA Delft

The Netherlands

Tel: +31-15-215-1781

Fax: +31-15-212-2921

TOC frakcioniranje in karakterizacija, usoda TOC v tleh in sistemi čiščenja, informiranje v deželah razvoja

BfG

Dr. Thomas Ternes

Bundesanstalt für Gewässerkunde

(Federal Institute of Hydrology)

Am Mainzer Tor 1

56068 Koblenz

Germany

Tel.+49 (261) 13065560

Fax. +49 (261) 13065363

Analitika organskih snovi v sledovih (farmacevtiki, endokrini motilci). Ozonacija slanice za odstranjevanje(oksidacijo koncentriranih sledi onesnaževalcev in za inaktivacijo mikroorganizmov. Analiza genotoksičnosti in endokrinega potenciala vzorcev vode.

INET

Prof. Xuan Zhao

Tsinghua University, Beijing

Institute of Nuclear & New Energy Technology (INET)

Environmental Division

Tsinghua University, 100084 Beijing

Tel. +86 10 62796428

Fax. +86 10 62771150

 

Terenska študija umetnega bogatenja vodonosnika z ozonirano odpadno vodo.

BRGM

Dr. Wolfram Kloppmann

BRGM Service EAU
3 avenue C. Guillemin

BP 6009

45060 Orléans cedex 2

France

Tel.+33 (2) 38643915

Fax. +33 (2) 38 64 34 46

Hidrodinamično in termokinetično modeliranje umetnega bogatenja vodonosnikov, razvoj in analiza metod monitoringa na osnovi okoljskih pokazateljev.

AFIN

Chris Thoeye

Marjoleine Weemaes

Davide Bixio

Aquafin NV

Dijkstraat 8

2630 Aartselaar

Belgium

Tel. + 32 3 450 40 72
Fax. + 32 3 450 44 44

Končni uporabnik, upravljavec, čiščenje odpadne vode, terenske študije: instalacije za ponovno uporabo, ocene tveganja.

UW

D. Stefanie Rinck-Pfeiffer

United Water

180 Greenhill Road, Parkside

5063 Adelaide

SA

Australia

Tel: + 61 8 8301 2774

 

Fax: + 61 8 8357 9728

 

Mobil: + 61 (0) 419 805 529

 

Končni uporabnik, upravljavec, umetno bogatenje vodonosnikov s padavinsko vodo in očiščene odpadno vodo, študije procesov v vodonosniku, ASTR zasnova za idirektno uporabo padavinske vode v pitne namene, HACCP aplikacije

Natisni to stran Nazaj na iei.si Nazaj