Naslov:  Institut za ekološki inženiring d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
 Telefon: 02/ 300 48 11
 Telefax: 02/ 300 48 35
 E-mail: iei@iei.si
 Pravna oblika: Družba z omejeno odgovornostjo
 Ustanovljena: 9.11.1989
 Osnovni kapital: 20.865 EUR
 Družbeniki: Željko Blažeka, Uroš Krajnc
 Direktor: Željko Blažeka
 Število zaposlenih: 35
 Letni promet: 4,5 mio EUR
 Banka: ABANKA d.d. Ljubljana
glavna podružnica Maribor
transakcijski račun štev.:051008010058504

Devizni račun: 27620-633-954-9741 - IEI d.o.o.
S.W.I.F.T. koda: KBMA SI 2x
NKBM Maribor d.d.
 Ostali podatki: Matična številka: 5295149
Davčna številka: SI53035143
Šifra dejavnosti: 73.101