RCERO Celje v rednem obratovanju

    15.05.2009
    Željko Blažeka
    Z odprtjem objekta za mehansko-biološko obdelavo odpadkov je Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje 14. maja 2009 dobil svojo celostno podobo in bil predan v redno obratovanje. V letih od 2000 -2006 so projektanti Instituta za ekološki inženiring d.o.o  izkristalizirali tehnološki koncept, izdelali projektno dokumentacijo do faze PGD,  na osnovi katere je investitor pridobil okoljsko soglasje in gradbeno dovoljenje. V fazi gradnje pa so sodelovali v izvajačevi ekipi projektantov kot odgovorni projektanti tehnologije, strojnih inštalacij, okoljskih ureditev in kanalizacijske infrastrukture.