Posvet Beograd, 12.01.09

    02.02.2009
    Uroš Krajnc
    Dr. Uroš Krajnc in Duška Czurda iz podjetja Institut za ekološki inženiring d.o.o. sta januarja 2008 kot predstavnika Inženirske zbornice Slovenije – Regionalne pisarne Maribor, sodelovala na posvetu za pripravo materialov za implementacijo sredstev Evropske Unije za infrastrukturo in zaščito okolja. Posvet je bil v Beogradu dne 12.1.2009 izpeljan v organizaciji Regionalnih odborov diplomiranih inženirjev gradbeništva Inžerirske zbornice Srbije. Na posvetu sta predstavila potek financiranja velikih infrastrukturnih projektov v Sloveniji v obdobju pridruževanja Slovenije Evropski Uniji ter koriščenje nepovratnih sredstev iz predpristopnih skladov (ISPA, PHARE) ter v obdobju članstva Slovenije v Evropski Uniji ter koriščenje nepovratnih sredstev iz strukturnih skladov (predvsem Kohezijski sklad).