Čistilne naprave in bioplinarne
Kanalizacija
Gospodarjenje z odpadki
Oskrba s pitno vodo
Upravljanje z vodnimi viri in raba tal
Raziskovalna in razvojna dejavnost

MURMAN

  •  

 

 

Voda je naravni vir, ki je življenjskega pomena za naš obstoj. Glede na to, da koristimo na našem območju kot vir oskrbe z vodo predvsem podzemno vodo, je potrebno zagotoviti njeno trajnostno rabo.

Namen projekta MURMAN je bil, da se vzpostavi trajnostno obvladovanje kakovosti vodnih virov in podzemne vode z vključevanjem vseh ključnih deležnikov.

 

To se je poskušalo doseči:

  • z izmenjavo znanja in praks v obeh sodelujočih državah (Sloveniji in Avstriji),
  • z ustvarjanjem pregledne baze podatkov, ki bi na enem mestu združila ključne podatke za bodoče upravljanje ter
  • ter pripravo smernic za bodoče upravjanje.

Osnovna internetna stran projekta: http://www.mur-man.eu/

BAZA PODATKOV

Baza osnovnih podatkov za oceno tveganja zdravja ljudi in okolja

Globinsko orientirane meritve v nenasičeni coni tal in podzemni vodi

Predlog ukrepov in nadzora za varovanje podzemne vode pri prekomernih obremenitvah z nitrati

 

Spletne baze fitofarmacevtskim sredstev

 

Zaključna znanstvena konferenca – Radenci, 23. – 24. april 2014

 

Predstavitve:

 

Posterji:        

 

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

Prijava na e-Revijo Ekolist

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET