Čistilne naprave in bioplinarne
Kanalizacija
Gospodarjenje z odpadki
Oskrba s pitno vodo
Upravljanje z vodnimi viri in raba tal
Raziskovalna in razvojna dejavnost

Monitoring varovalnih vodnjakov ob cesti G1

Na območju varovalnih vodnjakov ob cesti G1 se od leta 2002 izvaja letni monitoring. Investitor rekonstrukcije magistralne ceste G1 (M3), Direkcija RS za ceste, je na podlagi sprejetega lokacijskega načrta zgradil tri varovalne vodnjake ob cesti G1 v dolini Vinarskega in Rošpoškega potoka. V svoje upravljanje in vzdrževanje jih je prevzel Mariborski vodovod. Poleg rednega vzdrževanja črpalk mora ta enkrat letno opraviti tudi daljše črpanje iz teh vodnjakov s posnetkom gladine podtalnice in posnetkom kakovosti podtalnice.
 
 
Letno poročilo o monitoringu varovalnih vodnjakov torej zajema posnetek stanja gladine podtalnice ter kontrolo imisij v podzemni vodi značilnih za cestni promet.
 
 

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

Prijava na e-Revijo Ekolist

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET