Čistilne naprave in bioplinarne
Kanalizacija
Gospodarjenje z odpadki
Oskrba s pitno vodo
Upravljanje z vodnimi viri in raba tal
Raziskovalna in razvojna dejavnost

Monitoring CČN Maribor

Hidrološki monitoring podzemne vode in reke Drave na območju CČN Maribor
 
 
Na območju CČN Maribor se izvaja mesečni monitoring gladine podzemne vode in gladine reke Drave.
 
 
Na tem območju so bile leta 1995 zgrajene tri vrtine, ki so se prvotno uporabljale za nadzor kakovosti podzemne vode. Leta 2000 so bile v vrtine vstavljene OTT sonde. Leta 2008 so bile te sonde zamenjane z avtomatskimi merilnimi napravami DMS ISM-HT.
 
 
Hidrološki monitoring podzemne vode se izvaja na treh merilnih mestih VP1, VP2 in VP3. Monitoring gladine reke Drave se pa izvaja na enem mestu in sicer na mostu v Dogošah. Avtomatska merilna naprava meri gladino reke Drave in njeno temperaturo.
 
 
Prvo mesečno poročilo monitoringa je bilo izdelano marca 2004.
 
 
Vsako poročilo posebej predstavlja sliko dogajanja za tekoči mesec, pregled vseh hidroloških dogajanj v tekočem letu ter primerjavo s preteklimi leti izvajanja monitoringa.
 
 
 

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

Prijava na e-Revijo Ekolist

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET