Čistilne naprave in bioplinarne
Kanalizacija
Gospodarjenje z odpadki
Oskrba s pitno vodo
Upravljanje z vodnimi viri in raba tal
Raziskovalna in razvojna dejavnost
Imate vprašanje?
Tomaž Kopač
Tomaž Kopač
Projektant

T: 051/654-260
tomaz.kopac@iei.siPošlji

Lizimetrski sistemi

Lizimetri – orodja upravljanja z vodnimi viri
 
 
Prvotni lizimetri, katerih oče je bil Philippe de La Hira (1640 – 1718), so merili le količino precejne vode. Dandanes pa so ob moderni tehniki postali precizna orodja za mnoge naloge monitoringa okolja, naj bo to pri raziskavi klimatskih sprememb, gospodarjenju z vodami, predvsem vodnimi viri, strategiji kmetovanja ali podpori pri upravljanju z odlagališči. Vodilni svetovni proizvajalec lizimetrov in spremljajoče opreme je UMS GmbH iz Münchna, ki je prvi razvil tako imenovane lizimetre tretje generacije s precizno tehtalno tehniko, za katere ima zaščiten patent in jih tudi nenehno izpolnjuje. Ti UMS-lizimetri tretje generacije upoštevajo dejanske terenske hidravlične in termične pogoje. S pomočjo izpopolnjenih senzorjev in ureditvi odvzema vzorcev, tehniki upravljanja, merjenja ter zbiranja podatkov lahko zajamejo realno situacijo določenega območja.
 
Količina vode v nezasičenem območju tal je odločilni parameter za masne bilance, povezane s tem okoljem. Ko potrebujemo določitev napajanja podzemne vode in transporta snovi v tleh ali pa raziskujemo metabolizme v tleh, je zelo pomembno, da imamo v lizimetru identične pogoje bilance vode kot v okoliškem območju.
 

 
Ker UMS-lizimetri zagotavljajo odlične rezultate meritev pri gospodarjenju z vodami, predvsem vodnimi viri,  in določanju strategij ob predvidenih klimatskih spremembah, se v sosednjih EU državah vse bolj množično uporabljajo (vodilni sta Nemčija in Avstrija), ta tehnika pa prodira tudi drugod po svetu (Kanada, Kitajska, Indija, Južna Koreja, Avstralija). V Sloveniji ima tovrstni UMS-lizimeter VO-KA Ljubljana, ob svojem črpališču v Klečah; enega ima Biotehniška fakulteta v Ljubljani; eden je na severu Dravskega polja na Teznem pri Mariboru, v upravljanju Mariborskega vodovoda in enega ima CERO Puconci, v bližini Murske Sobote.
 
 
Vrste lizimetrov:
 

Zanimive povezave:

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

Prijava na e-Revijo Ekolist

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET