Čistilne naprave in bioplinarne
Kanalizacija
Gospodarjenje z odpadki
Oskrba s pitno vodo
Upravljanje z vodnimi viri in raba tal
Raziskovalna in razvojna dejavnost
Imate vprašanje?
mag. Irena Kopač
mag. Irena Kopač

T: +386 (0)2 30 04 828
irena.kopac@iei.siPošlji

Laboratorij

Dejavnost družbe vključuje tudi enoto Laboratorij za hidrotehnične meritve in ekološki monitroing. Primarno delo laboratorija je izvajanje hidravličnih ter hidroloških meritev in hranjenje baze podatkov teh meritev in njihovih ovrednotenj. Delo laboratorija pa vključuje tudi načrtovanje imisijskih in emisijskih monitoringov ter matematično modeliranje eko-prostora z oceno tokov površinskih vodotokov in podtalnice, precejanja vode skozi tla in razširjanje polutantov v teh območjih. V zadnjem času je eden od razvojnih programov laboratorija tudi svetovanje ob uvajanju HACCP načrtov v oskrbi s pitno vodo ter v prometu z živili.
 
Izvajamo:

  • meritve pretokov, gladine in temperature površinskih vodotokov
  • meritve gladine in temperature podtalnice
  • meritve količine padavin, izhlapevanja, temperature, vlažnosti in pritiska zraka ter hitrosti in smeri vetra,
  • meritve pretokov, gladin in tlaka v objektih priprave vode za oskrbo s pitno vodo, čstilnih napravah za odpadno vodo, v sistemih za oskrbo s pitno vodo, v sistemih odvodnje meteornih in odpadnih voda ter v sistemih odvodnje voda z območja odlagališč,
  • digitalno bazo podatkov hidroloških in hidravličnih meritev ter spremljanj emisijskih in imisijskih monitoringov tal, podtalnice in površinskih vodotokov,
  • načrtovanje hidroloških meritev za ocene posegov v prostor, vplivov na okolje in za določitev emisijskih ter imisijskih monitoringov tal, podtalnice in površinskih vodotokov
  • načrtovanje hidravličnih meritev za poskusna obratovanja objektov in sistemov ter za ocene njihovega pravilnega delovanja
  • izdelavo programov imisijskih in emisijskih monitoringov tal, podtalnice in površinskih vodotokov
     

Zanimive povezave:

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

Prijava na e-Revijo Ekolist

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET