Čistilne naprave in bioplinarne
Kanalizacija
Gospodarjenje z odpadki
Oskrba s pitno vodo
Upravljanje z vodnimi viri in raba tal
Raziskovalna in razvojna dejavnost
 

Kanalizacija

Dejavnost, ki se izvaja v Mariboru in Ljubljani , pokriva vse aktivnosti v zvezi z načrtovanjem in gradnjo kanalizacijskih sistemov.
 
Izvajamo:

  • analize optimalnih variant odvajanja odpadnih vod,
  • hidravlično modeliranje kanalizacijskih sistemov,
  • izdelava vseh vrst projektne in tehnične dokumentacije,
  • predlogi rekonstrukcij oziroma sanacij obstoječih kanalizacijskih sistemov,
  • projektantski nadzor nad gradnjo,
  • nadzor po Zakonu o graditvi objektov,
  • pomoč pri pripravi javnih razpisov,
  • pomoč pri ocenjevanju ponudb za projektiranje in/ali gradnjo objektov,
  • svetovanje pri gradnji objektov.

 
 
Podjetje je v zadnjih letih načrtovalo številne obsežne nove kanalizacijske sisteme, enako velja za rekonstrukcije in dograditve obstoječih mešanih kanalizacijskih sistemov. V sklopu avtocestnega programa smo izdelali več projektov odvodnje padavinskih voda na vseh AC odsekih.
 

Za analizo, hidravlično modeliranje in načrtovanje kanalizacijskih sistemov uporabljamo sodobna računalniška orodja.

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

Prijava na e-Revijo Ekolist

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET