Čistilne naprave in bioplinarne
Kanalizacija
Gospodarjenje z odpadki
Oskrba s pitno vodo
Upravljanje z vodnimi viri in raba tal
Raziskovalna in razvojna dejavnost

Izbrane reference s področja pridobivanja sredstev iz EU skladov

Referenčni projekti

Fotogalerija

CEROD (Dolenjska I. faza) KOCEROD (odlagališče odpadkov, Zmes) KOCEROD (odlagališče odpad., Zmes) CERO Pomurje I. faza (regijski center za ravnanje z odpadki) CERO Pomurje II. faza (MBO, CČN, odlag.) CERO Pomurje II. faza (MBO, CČN, odlag., okolica) CČN Mislinja Zaščita podtalnice Ptujsko polje KOCEROD Mislinjska Dobrava (Koroški center za ravnannje z odpadki)

Zanimive povezave:

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

Prijava na e-Revijo Ekolist

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET