Čistilne naprave in bioplinarne
Kanalizacija
Gospodarjenje z odpadki
Oskrba s pitno vodo
Upravljanje z vodnimi viri in raba tal
Raziskovalna in razvojna dejavnost

Izbrane reference s področja gospodarjenja z odpadki

referenčni projekti

Fotogalerija

CEROD I. faza (Dolenjska, odlagališče nenevarnih odpadkov) Plinska elektrarna (odlagališče nenevarnih odpadkov Pobrežje, Maribor) Začasno odlagališče bal Dogoše, Maribor Začasno odlagališče bal Dogoše, Maribor KOCEROD (odlagališče odpadkov, Zmes) KOCEROD (odlagališče odpad., Zmes) CERO (odlagališče odpadkov, Slovenske Konjice) CERO Sežana (sanacija odlagališča odpadkov) CERO Pomurje II. faza (MBO, CČN, odlagališče, okolica) CERO Pomurje II. faza (MBO, CČN, odlag.) KOCEROD Mislinjska Dobrava (Koroški center za ravnannje z odpadki) CERO Pomurje I. faza (regijski center za ravnanje z odpadki) RCERO Celje Zbirni center odpad. Tezno, Marobor

Zanimive povezave:

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

Prijava na e-Revijo Ekolist

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET