Čistilne naprave in bioplinarne
Kanalizacija
Gospodarjenje z odpadki
Oskrba s pitno vodo
Upravljanje z vodnimi viri in raba tal
Raziskovalna in razvojna dejavnost
 

IEI d.o.o. predstavil svoje delo na strokovnem posvetu v Vodicah na Hrvaškem »Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji«, oktober 2017

23.10.2017

Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije že od leta 1996 uspešno organizira omenjeno strokovno poslovno srečanje z mednarodno udeležbo, kjer se zberejo strokovnjaki iz področja vodnega gospodarstva. Srečanje je namenjeno izmenjavi izkušenj, znanj, predstavi se zanimive projekte, organizira tematske delavnice, debatira o aktualnih vprašanjih na okroglih mizah, pomembno pa je tudi druženje s poslovnimi partnerji.

 

Mag. Petra Kralj Marhold je na posvetu predstavila članek z naslovom »Študija izvedljivosti in aplikacija za prijavo projekta aglomeracij od 2.000 – 10.000 PE na področju Međimurja: praktične izkušnje pri pripravi dokumentacije«. Soavtorja prispevka sta Dario Ban iz Međimurskih vod d.o.o.  in dr. Uroš Krajnc iz IEI d.o.o.

 

Projekt smo izdelali v konzorciju IEI d.o.o., RCI d.o.o. in Ecoina d.o.o. Za majhne aglomeracije smo pripravili skupno tri aplikacijske pakete za končno predlagane tri aglomeracije: Goričan - Donji Kraljevec, Podbrest – Prelog, Belica – Držimurec - Turčišće -Podturen. 

 

Planirana je izgradnja več kot  155 km gravitacijske kanalizacije (vključenih je tudi nekaj rekonstrukcij in sanacij na obstoječih mešanih kanalizacijskih sistemih), več kot 31 km tlačnih vodov, 3 zadrževalni bazeni s prelivom in 59 črpališč. Tri čistilne naprave (ČN) bodo skupaj dimenzionirane na 36.600 PE. Predvidena je izgradnja nove ČN Podbrest, obstoječi ČN v Podturnu in v Donjem Kraljevcu pa bosta rekonstruirani, vse pa bodo imele tudi III. stopnja čiščenja. Skupen investicijski strošek treh projektov (brez 25% DDV) je ocenjen na 51 mio €. 

 

 

 

Slika 1: Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji 2017

Fotogalerija

Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji 2017

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

Prijava na e-Revijo Ekolist

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET