Čistilne naprave in bioplinarne
Kanalizacija
Gospodarjenje z odpadki
Oskrba s pitno vodo
Upravljanje z vodnimi viri in raba tal
Raziskovalna in razvojna dejavnost
 

Gospodarjenje z odpadki

Izvajamo:

  • analize prostorskih možnosti za umestitev objektov za RO in odlagališč v prostor,
  • načrtovanje objektov za mehansko in biološko obdelavo odpadkov,
  • priprava vseh vrst projektne, urbanistične in investicijske dokumentacije,
  • načrtovanje posegov rekonstrukcij in sanacij obstoječih odlagališč odpadkov,
  • projektantski nadzor nad gradnjo,
  • pomoč pri pripravi javnih razpisov,
  • svetovanje pri gradnji objektov.


Naše podjetje je v zadnjih desetih letih samostojno ali v sodelovanju s partnerji sodelovalo pri nastajanju večine regijskih centrov in občinskih objektov za RO v R Sloveniji. Prispevali smo s koncipiranjem, načrtovanjem, projektiranjem regijskih centrov, pri zapiranju finančnih konstrukcij, s pripravo dokumentacije za pridobitev EU sredstev, s pripravo tenderjev za izbor izvajalca ter z izvajanjem nadzora pri graditvi kot inženir po FIDIC.

 
CERO Sl. Konjice:             projektiranje za PGD in izvedbo in nadzor nad graditvijo
CERO Celje:                       zasnova, projektiranje, PVO
RCERO Ljubljana:            predinvesticijska zasnova s študijo predelave odpadkov , PV
CERO Dolenjska:              vloga za pridobitev sredstev, tender za izbor izvajalca, inženir (nadzor)
GOJUP-CERO Sežana:   projektiranje PGD, PVO
GOJUP– RCRO Koper:   projektiranje IDP, PGD

 

   
   
   
   
   
   

 

 

 


 

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

Prijava na e-Revijo Ekolist

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET