Čistilne naprave in bioplinarne
Kanalizacija
Gospodarjenje z odpadki
Oskrba s pitno vodo
Upravljanje z vodnimi viri in raba tal
Raziskovalna in razvojna dejavnost
Imate vprašanje?
dr. Uroš Krajnc
dr. Uroš Krajnc
direktor sektorja kanalizacija

T: +386 (0)2 30 04 818
uros.krajnc@iei.siPošlji

Financiranje in pridobivanje EU sredstev

Izvajamo / izdelujemo:

 • okoljska poročila,
 • poročila o vplivih na okolje,
 • revizije okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje,
 • analize tveganja zaradi gradnje na vodovarstvenih območjih,
 • strokovne ocene emisij v okolje vloge za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj,
 • hidrološka poročila,
 • izdelava načrtov urejanja povodij.

Izdelava dokumentacije za pridobitev sredstev iz skladov Evropske unije:

 • izdelava vlog,
 • izdelava razpisnih dokumentacij v skladu s pravili FIDIC (rdeča, rumena, bela knjiga),
 • sodelovanje v komisijah za ocenjevanju ponudb (gradnje, projektiranje),
 • izdelava končnih poročil za ukrepe v okviru instrumenta strukturnih politik,
 • vodenje projektov kot odgovorni inženir po pravilih FIDIC (rdeča, rumena knjiga),
 • izdelava dokumentov identifikacije investicijskih projektov.

Izvajanje nadzorov in svetovanja:

 • projektantski nadzor nad gradnjo,
 • nadzor po Zakonu o graditvi objektov,
 • strokovno svetovanje pri pripravi javnih razpisov,
 • strokovno-tehnično svetovanje pri gradnji objektov,
 • strokovno-tehnično svetovanje pri upravljanju naprav,
 • nadzor nad poskusnim obratovanjem naprav.

V zadnjih desetih letih smo napisali več kot 10 vlog, na podlagi katerih so slovenske občine pridobile več kot 150 milijonov € nepovratnih sredstev iz skladov Evropske unije.

Iz naših referenc:

Izbrane reference s področja pridobivanja sredstev iz EU skladovIZBRANE REFERENCE S PODROČJA PRIDOBIVANJA SREDSTEV IZ EU SKLADOV

Zanimive povezave:

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

Prijava na e-Revijo Ekolist

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET