Čistilne naprave in bioplinarne
Kanalizacija
Gospodarjenje z odpadki
Oskrba s pitno vodo
Upravljanje z vodnimi viri in raba tal
Raziskovalna in razvojna dejavnost

FESTIVAL DRAVA

9.6.2016

10.-19. junij 

 

Reka Drava je izrednega pomena za območje, skozi katerega teče. Nudi veliko, njene brežine s svojo raznolikostjo, številnimi naravnimi dragocenostmi in zavarovanimi območji narave ponujajo prostor za aktivno in zdravo preživljanje prostega časa, napaja pa tudi vodonosnike ob svojih aluvialnih zasipih in zagotavlja stabilno oskrbo z vodo. Zaradi tega se je organizirala Skupina za Dravo, ki letos prvič organizira Drava Festival 2016 v času od 10. do 19. junija s številnimi prireditvami. 

 

Podrobnejše informacije o dogodkih so na internetni strani dogodka:

 

www.dravafestival.si 

 

V okviru tega festivala je IEI organiziral (ob sodelovanju Mariborskega vodovoda, Univerze Maribor, Filozofske fakultete – Geografskega oddelka in Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano) razstavo Drava – vez našega prostora in vode v Sodnem stolpu na Lentu (Pristan 8, Maribor) v času od 13. do 16. junija. Razstava je namenjena predstavitvi pomena reke Drave pri oskrbi s pitno vodo javnega vodovodnega sistema Mariborskega vodovoda, možnostjo njenega koriščenja v kopalne namene in njen vpliv na naš prostor in kvaliteto našega življenja.

 

Razstava bo odprta:

 

Ponedeljek, 13.6.2016 od 10:00 – 17:00

 

Torek,           14.6.2016 od   9:00 – 17:00

 

Sreda,           14.6.2016 od   9:00 – 17:00

 

Četrtek,       14.6.2016 od   9:00 – 17:00

 

Vljudno vabljeni!

 

Zanimive povezave:

Institut za ekološki inženiring d.o.o. Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor, SI
T: +386 (0)2 30 04 811
F: +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si

Prijava na e-Revijo Ekolist

 

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET