Slovene partners:

Page1 of 6:

PREVIOUS PAGE | NEXT PAGE

Company Address
BP Lineal d.o.o. Pohorskega bataljona 49 2000 Maribor
BPI – biro za projektiranje in inženiring d.o.o. Mlinska ulica 32 2000 Maribor
Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o. Študljanska 91 1230 Domžale
Cestno podetje Maribor d.d. Iztokova ulica 30 2000 Maribor
DARS d.d. Ulica XIV. Divizije 4 3000 Celje
Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d. Ljubljanska 9 2000 Maribor
Dravske elektrarne Maribor d.o.o. Obrežna 170 2000 Maribor
Družba za državne ceste d.o.o. Tržaška cesta 19a 1000 Maribor
Državna tehnična pisarna Bovec-Kobarid / /
Farma Ihan d.d. Ljubljanska cesta 72 1330 Domžale
Gradis biro za Maribor d.o.o. Lavričeva ulica 3 2000 Maribor
Gradis Nova d.o.o. Gregorčičeva 28a 2000 Maribor
Hidrogea d.o.o. Glavni trg 5 2000 Maribor
Hidroinženiring d.o.o. Slovenčeva 95 1113 Ljubljana
IBE d.d. Hajdrihova 4 1000 Ljubljana
IMP Livar d.d. Ljubljanska cesta 43 1295 Ivančna Gorica
Jata reja d.d. Agrokombinatska 84 1000 Ljubljana


PREVIOUS PAGE | NEXT PAGE